{ översättningar }

Korrelat Legal English är specialiserat på att översätta juridiska och finansiella dokument från svenska till engelska.

 

Varje uppdrag utförs och korrekturläses av jurister som har engelska som sitt modersmål och som är väl förtrogna med det svenska rättssystemet och svensk rättspraxis. Många års erfarenhet av den svenska marknaden och miljontals översatta ord ger stringens och känsla och bidrar till en högklassig slutprodukt.

 

Även om våra översättningstjänster primärt efterfrågas av Sveriges ledande advokatbyråer, börsnoterade företag och statliga myndigheter återfinns våra kunder inom ett brett spektrum av branscher: bank, finans och konsulttjänster, IT och telekom, offentlig sektor och tillverkningsindustri, för att nämna några.

 

Som en naturlig del av vårt arbete för juristkåren och näringslivet erbjuder vi även korrekturläsning av engelska texter.

 

Vi inser behovet av fullständig sekretess och tar säkerhetsfrågor på stort allvar. Alla översättningar – liksom det faktum att vi anlitats för ett uppdrag – omfattas av sekretess. Korrelat Legal English har full förståelse – och respekt – för juridiska ombuds tystnadsplikt i förhållande till klienter och uppdrag.