{ priser }

Priset för olika typer av uppdrag baseras på ett antal faktorer.

 

Översättningar: Översättningar debiteras efter en taxa per ord. Priset per ord bestäms av dokumentets längd (totalt antal ord i den slutliga översättningen) och den tid vi har till vårt förfogande för översättningsarbetet.

 

Översättningar för internt bruk/diskussionsunderlag: Om du behöver en översättning endast för internt bruk eller som underlag för diskussion med någon som inte läser svenska, så utför vi även sådana översättningar på kortare tid och till en lägre taxa.

 

Korrekturläsning: Korrekturläsning debiteras till timtaxa.

 

Vissa kunder erhåller rabatt baserat på ett avtal om kundrabatt med Korrelat Legal English. Kontakta oss om Ni är intresserad av att ingå ett rabattavtal eller om Ni är osäker på om Er organisation har ett sådant avtal med oss.

 

Konsultationer: Konsultationer är kostnadsfria. Vi uppmanar våra nuvarande och framtida kunder att höra av sig till oss med frågor om det engelska språket, juridiska begrepp på engelska, ”Hur säger man det här på engelska?” och så vidare. Ni är välkommen att ringa eller skicka e-post till oss.

 

Telefon: 070 26 21 245
E-post: kontakt@korrelat.se