{ beställa }

Det är lätt att beställa en översättning. Ni bara ringer eller skickar Era dokument per e-post.

 

Telefon: 070 26 21 245
E-post: kontakt@korrelat.se

 

När vi tar emot dokument per e-post utgår vi ifrån att Ni först vill ha en prisoffert om Ni inte särskilt instruerar oss att börja med översättningen omedelbart. Normalt återkommer vi med en prisoffert inom 15 minuter efter mottagandet av ett e-postmeddelande.

 

När Ni ger oss ett uppdrag eller begär en offert är det viktigt att Ni anger en deadline för leverans. Var noga med att bifoga samtliga dokument som skall översättas.

 

Dokument som översänds för offert – och alla översättningar som Korrelat Legal English utför – omfattas av fullständig sekretess.