{ leverans }

Om vi inte får andra instruktioner skickas översättningen normalt till Er per e-post i samma format som det svenska originalet. Skannade dokument och pdf-filer levereras dock rutinmässigt i Word format.

 

Auktoriserade översättningar som undertecknats av översättaren och försetts med Kammarkollegiets stämpel måste skickas med post eller bud. Vi skickar gärna en skannad version av den auktoriserade översättningen per e-post för referensändamål.